O nás

Cimbálová muzika Máj

vznikla již v roce 1952 Snahou zakládajících muzikantů byla obnova a znovunalezení etnografických tradic zejména regionu Zlínska a luhačovického Zálesí. V této cimbálové muzice se vystřídala dlouhá řada muzikantů, kteří původní cíl muziky z velké části naplnili a stali se posléze oporou řady folklórních souborů a muzik Zlínska.

Jednoznačně dominantní postavou celé historie muziky byl Alois Skoumal ? zakladatel cimbálové muziky, její dlouholetý cimbalista a umělecký vedoucí. Jeho nenapodobitelný a působivý styl hudebních úprav a přístup k lidové písni vychoval, hudebně erudoval, nebo alespoň ovlivnil mnoho muzikantů i souborů regionu a je dodnes základním pramenem repertoáru současné muziky, která jeho zásady úprav lidových písní přísně ctí a naplňuje tím jeho odkaz. Ještě na sklonku jeho umělecké dráhy jsme se pokusili na svém CD zachytit Lojzův neopakovatelný hudební styl coby poděkování nás muzikantů – žáků k zachycení jeho celoživotní práce a tvůrčí poctivosti v úpravách lidové tvorby.

I díky spolupráci zejména s Bartošovým souborem písní a tanců a dívčím pěveckým sborem Lúčka zůstává základním hudebním zdrojem region Zlínska, luhačovického Zálesí , moravsko-slovenské pomezí a částečně i některé oblasti Slovenska.

Současné obsazení muziky je již dlouhodobě stabilní:

Prim ? Antonín Lacigaterc ? Zdeněk Janotacimbál ? Karel Trčala,kontrabas ? Miroslav Novotnýviolové kontry ? Josef Tykal a Karel Okénkaklarinet ? Radomír Cetkovský.

Dlouholetými pěveckými oporami muziky jsou Jana KočíJaroslav Vyoral.

Cimbálová muzika se kromě spolupráce s folklórním souborem zúčastňuje významných akcí v regionu, pomáhá naplnit atmosféru oslav, svateb či různých výročí.

 

 


Středa 6. července 2022
Prezentace