Alois Skoumal

Alois Skoumal (1933 – 2010) pocházel z pražského kulturního prostředí, z rodiny významných překladatelů angličtiny. Do Zlína přichází koncem 50. let po absolvování pražské AMU v oboru dirigování a řízení sboru jako vysoce kvalifikovaný a erudovaný hudebník, skladatel a dirigent, s plány umělecké dráhy v oblasti vážné hudby. I přes tato východiska zaujala po celý jeho profesionální život ústřední místo lidová hudba a její tradice, mající ve Zlíně široké zázemí. Od roku 1958 věnuje svoje nadání kulturnímu dění ve městě, zakládá hudební kurzy v Závodním klubu, vyučuje děti jako učitel ZUŠ ve hře na cimbál a kontrabas, stává se uměleckým vedoucím hudebních a folklórních souborů. Lidovou tvorbou se zabývá nejen po stránce teoretické a vyzrává v renomovaného odborníka v národopisné oblasti, přínosem jsou i praktické zkušenosti ? ovládá celou řadu nástrojů, známý je pak především coby vynikající cimbalista. Zcela zásadně ovlivnil úroveň folklórních souborů zlínského regionu a vychoval stovky hudebníků.

Jeho úpravy lidových písní jsou dodnes živé a působivé, jeho nenapodobitelný styl je charakterizován detailním a promyšleným využitím a používáním jednotlivých hudebních hlasů, citlivě spojovaných do celků, přičemž vždy respektuje původní tvary a funkce písní, čerpaných z národních i oblastních národopisných sbírek, čímž se velkou měrou zasadil o znovuobnovení hudebních tradic zlínského regionu, které se ve své době zdály být zapomenuty. Úspěchy cimbálových muzik “Máj”, “Vonica”, “Bartošova souboru písní a tanců”, dívčího pěveckého sboru “Lúčka” či valašského souboru “Kašava” jsou podloženy Skoumalovým profesionálním hudebním zpracováním. Během více než 40 let upravil tisíce lidových písní z Čech, Moravy i Slovenska a stovkám mladých nadšenců z folklórních souborů odkryl krásu a bohatství lidové kultury.

 

Středa 16. června 2021
Prezentace